Om Boris

Boris Eriksson

Född 1933 nästan bland äppleträden i Vårbacka Äppelodling, Slöinge, som numera heter Äppelgården. (se länk)

Tack föräldrar och familj

SIA-Glass samt Berte Qvarn har till stor del format mig (läs Olof Stenström) (se länkar)

Började plåta som 15åring.

Tar Bilder på det mesta men jobbar med

Produktbilder: Blommor, Bröllop, Hembygd, Glass, Kakor, sv./v 1800-talsbilder